Jokainen lahjoitus on tarpeellinen

Auta meitä auttamaan!

Lahjoittamalla Hengitysliitolle olet mukana tukemassa tärkeää työtä hengitysterveyden edistämiseksi ja hengityssairaiden elämänlaadun parantamiseksi. Lahjoitukset mahdollistavat laajan tiedon tuottamisen, vertaistoiminnan ja monipuolisen järjestötyön. Julkinen rahoitus on meille tärkeää, mutta se ei kata kaikkea toimintaa. Siksi keräämme varoja myös yksityishenkilöiltä. Sinun lahjoituksellasi on merkitystä. 

Viestimme, oppaamme, lehtemme ja monet tapahtuvat ovat vapaasti jokaisen suomalaisen hyödynnettävissä verkossa www.hengitysliitto.fi. Järjestötoimintamme auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään ylläpitämään elämänlaatua, pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Pystyt seuraamaan työtämme sekä verkon että sosiaalisen median kanavien kautta sekä osallistumalla tapahtumiimme.

Katso myös muut lahjoitustavat

Jaa tämä sivu:

Tietoa lahjoituskohteista ja Hengitysliitosta

Häkämittari
Häkämittarit
Hengitysliiton lahjoitusvaroilla hankitaan myös häkämittareita neuvoloiden käyttöön. Näiden mittareiden avulla pystytään mittaamaan odottavien äitien ja sikiöiden elimistön häkäpitoisuuksia. Laitteet ovat välttämättömiä apuvälineitä, joilla voidaan havaita lapsen kehitykselle haitallisia riskitekijöitä ja puuttua niihin hyvissä ajoin ennakkoon.
Jonatan lukee
Kokemuksia hengityssairauden kanssa elämisestä
Hengitysliiton verkkosivuilta löydät erilaisia aitoja henkilökuvia ja tarinoita, miten sairastuneet ovat selviytyneet eteenpäin elämässään.
Nainen hengittää
Hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää
Hengitysliiton verkkosivuilta löydät laajasti tietoa muun muassa astmasta, uniapneasta, keuhkoahtaumataudista ja harvinaisemmista hengityssairauksista sekä toimintaohjeita sairauksien hoitoon ja omahoitoon.

Hengitysliitto

Nainen hengittää

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka on tehnyt työtä hengitysterveyden puolesta ja edistänyt hengityssairaiden asemaa yhteiskunnassa jo lähes 80 vuotta. 

Hengityssairaudet koskettavat nykyisin lähes miljoonaa suomalaista ja heidän läheistään. Suurimpia hengityssairausryhmiä ovat astmaa, keuhkoahtaumatautia ja uniapneaa sairastavat. Sisäilmasta oireilevien ja sairastavien määrä kasvaa koko ajan. 

Pitkäaikaissairaus muuttaa usein pysyvästi sairastuneen ja hänen elämänsä elämää. Sairastumisella on terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten lisäksi myös seurauksia koko perheen taloudelliseen tilanteeseen, opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Hengitysliitto tukee sairastuneita elämänlaadun ylläpidossa, tuottaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia selviytymistavoista ja mahdollisuudesta jatkaa hyvää elämää. Vaikutamme yhteiskunnallisiin ratkaisuihin erilaisissa työryhmissä sekä osallistumalla keskusteluun päättäjien kanssa.